Alla vinner på utvecklad e-hälsa

Utvecklingen av e-hälsa gör att en del sådant som tidigare krävde vård på sjukhus nu istället kan utföras i hemmet. Det bidrar till ökad bekvämlighet och trygghet för patienterna samt bättre tidsresurser åt personalen, skriver Doktorn.com .

Om den digitala tekniken används på rätt sätt inom vården blir alla vinnare.

Vad är e-hälsa?

E-hälsa är ett slags samlingsnamn för när nya digitala verktyg för kommunikation, dokumentation och beslutsfattande används inom vården. Istället för att åka in till ett sjukhus eller en vårdcentral för att exempelvis ta prover, samtala med en läkare, eller uppföljning kan mycket av det göras på egen hand i hemmet.

En fördel med den nya tekniken är att datorer exempelvis är bättre än människan på att hantera och sortera uppgifter från mätningar och provtagningar och då är det praktiskt att ta hjälp av datorer för det. Vårdpersonalen kan då fokusera mer på det personliga mötet med patienten. Genom e-hälsa kan vården anpassas till människors vardag där den som vill kan använda en e-tjänst eller göra ett videobesök hos sin läkare istället för att stressa i väg från jobbet för att köa på vårdcentralen. Det skapar en ökad tillgänglighet.

Det kan tyckas ta lång tid att utveckla e-hälsan men det finns det också motiverade skäl till. Det främsta är säkerhet och integritet. Tekniken måste prövas ordentligt och nyttan studeras innan den kan implementeras fullt ut.

För kroniskt sjuka blir de innovativa IT-lösningarna allt vanligare och mer betydelsefulla. På många håll kan patienter redan i dag sköta sin provtagning i hemmet med hjälp av mätapparatur som länkats samman med informationslösningar och låta vårdpersonal ha kontinuerlig uppföljning av hälsotillståndet. Den nya tekniken ökar tryggheten för patienterna och gör det möjligt att leva mer självständigt trots en livslång sjukdom.

Samtidigt görs vården mer effektiv med e-hälsa, och det behövs med tanke på att andelen äldre som behöver vård hela tiden ökar. Med digitaliseringens hjälp kan man anpassa vårdens resurser så att de används där behovet är som störst.

– Distriktssköterskan eller hemtjänsten kan i framtiden ägna sin tid till att prata med patienten vid sina hembesök istället för att bara ta prover. Och sjukhusen kommer att bli mer specialiserade och ha mer tid för de som verkligen behöver den avancerade medicinska hjälpen, förklarar en professor på Linköpings universitet.

Fakta: Vad är e-Hälsa?

E-hälsa handlar om utveckling av vård och omsorg med hjälp av digitala verktyg. Syftet med detta är ökad effektivitet, nytta och kvalitet.

Exempel på e-hälsa:

  • e-tjänster – tidsbokning på mottagning via nätet, läsa sin journal, KBT-behandling via nätet.
  • e-recept – recept som skickas elektroniskt av läkare, sjuksköterska eller veterinär till det nationella receptregistret. Samtliga apotek i Sverige hämtar sedan den information de behöver ur databaserna för att kunna expediera receptet.
  • Virtuella läkarbesök – träffa doktorn via en videolänk
  • IT-stöd i vårdkedjan – till exempel EES, elektroniskt expertstöd, som apoteken använder för att lättare upptäcka om dina läkemedel passar ihop
  • Hälsoappar – webbapplikationer där du samlar och följer hur din hälsa utvecklas.
  • Tekniska tillbehör – som aktivitetsarmband och klockor som hjälper dig att samla in egna mätvärden och följa din hälsa.
  • Medicinteknisk utrustning – som används i operationssalar vid övervakning av exempelvis hjärtrytm och trygghetslarm.

Läs artikeln här.

Källa: Doktorn.com

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.