Arbete med jämlik vård

Läkemedelsindustriföreningens (Lif) kommission för jämlik vård, har tidigare rapporterat att hälso- och sjukvården inte är jämlik om man ser på olika delar; utifrån geografi, kön, utbildning, etnisk tillhörighet, ålder och psykisk sjukdom. Landstingen vidtar redan åtgärder för att jämna ut skillnader, men mer behövs.

Vården i Sverige bedrivs vid tusentals olika enheter, vid vårdcentraler, öppenvårdsmottagningar, kliniker vid sjukhus och i den kommunala hemsjukvården. Det som skulle vara det absolut bästa är att alla patienter med en viss sjukdom, oavsett vem man är och var man söker vård, får den hjälp som behövs utifrån bästa tillgängliga kunskap, anpassade till dig som individ.

Socialstyrelsen tar fram nationella riktlinjer, men de är ytterst få och för den stora majoriteten kroniska sjukdomar finns inga sådana riktlinjer dessutom är dessa enbart rekommendationer.  Det absolut viktigaste är att den enskilda patientens behov och förutsättningar kommer i fokus och på så sätt är det den viktigaste uppgiften i mötet mellan patienter och vården.

I ett projekt på två vårdcentraler, en i Eskilstuna och en i Karlstad, ville man se hur man kan göra vårdcentralerna mycket bättre för personer som lever med kroniska sjukdomar. Patienter med två olika kroniska sjukdomar, kronisk smärta och KOL, medverkade i projektet. Patienterna föreslog att man utarbetade en behandlingsguide, som är en folder som sammanfattar vilka insatser som enligt aktuell kunskap bäst skulle kunna minska besvären för dessa två sjukdomar, och vilken vård man kan förvänta sig.

Det är intressant att när patienterna själva medverkat i utvecklingsarbetet vill de ha tydligare beskrivningar av vad som är den bästa vården för den sjukdom de har och en plan för hur de kommer att få den vården.

Personer med kroniska sjukdomar skulle få störst fördelar av rekommendationer för att ställa rätt diagnoser och ge rätt behandling, som då skulle gälla för vård i hela landet. Vården pågår ofta under lång tid och många vårdgivare kan vara involverade. Då är det extra angeläget att det finns en beskrivning riktad till vårdverksamheterna och till patienterna, som klart och tydligt beskriver den vård som har bäst förutsättningar att minska risken för försämring och bidra till ökad hälsa för patienten.

Ett sådant verksamhetsstöd skulle förbättra förutsättningarna för jämlik vård av hög kvalitet. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har därför i år, med statligt stöd och tillsammans med landstingen, inlett ett arbete som ska resultera i nationella diagnos- och behandlingsrekommendationer för kroniska sjukdomar, riktade till vårdverksamheter.
Det är ett viktigt steg mot en jämlik vård.

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.