Artros - knäledsartros

Kvinnor som arbetar inom sjukvård och barnomsorg, och som fått diagnosen knäledsartros, löper tre gånger större risk att bli sjukskrivna än kvinnor i administrativa yrken, som fått samma diagnos.

Sannolikheten att de får sjukersättning (f.d. förtidspension) är dessutom 9-10 gånger högre, jämfört med kvinnor i administrativa yrken, det visar en studie från Lunds Universitet.
Dessa sjukskrivningar, i snitt tre månader, medför lidande för patienten, då det inte alltid heller är särskilt hälsosamt att vara långtidssjukskriven. Därför bör läkare vara uppmärksamma på att patienter med knäledsartros är en riskgrupp för längre sjukskrivning.
Tidigare studier om artros och yrken fokuserar nästan uteslutande på traditionellt mansdominerade yrkesgrupper och har nästan helt missat kvinnodominerade yrken som är tunga. 

Artros orsakas av en obalans mellan nedbrytning och uppbyggnad av brosket i leden, vilket ofta medför smärta och nedsatt rörlighet. Försämringen i leden sker gradvis och idag finns ingen behandling som kan stoppa sjukdomsförloppet. Behandlingen av sjukdomen syftar istället främst till att, via träning och information till patienten, förhindra att tillståndet blir sämre, minska smärtan och öka funktionen i leden.

Läs mer här

Läs om artros på Reumatikerförbundets webbplats här

Se Forskningens Dag 2013 tema: artros här på webben

0 Kommentarer
  • 4 år sedan Permalänk

    Bra forskning och skrivning!

50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.