Artros

Artros är den vanligaste formen av reumatisk ledsjukdom i Sverige. Artros innebär en obalans mellan nedbrytning och uppbyggnad av ledbrosket som leder till bristande funktion i leden.

Hundratusentals svenskar har ledsmärta som beror på artros. Det är också en sjukdom som kostar samhället stora summor i sjukfrånvaro. Men forskningen de senaste femton åren har visat att det faktiskt går att minska symtomen, och kanske till och med att bromsa sjukdomen. Lösningen är att belasta leden lagom mycket. Även om forskarna ännu inte har hittat någon mirakelmedicin som kan bota artros, har man de senaste femton åren upptäckt att det faktiskt går att bromsa sjukdomen så pass att många kan undvika att få en protes insatt. Förutsättningarna förbättras om sjukdomen behandlas i tid.

Artros är en sjukdom som kommer smygande och som drabbar många. Vanligast är att man får ont i sina knän som svullnar upp och värker. Men även artros i höftled och fingrar är vanliga. En av de vanligaste folksjukdomarna. Drabbar cirka 15 % av befolkningen. Artros är vanligaste orsaken till inaktivitet hos dem över 60 år.  Kostar samhället stora summor t.ex. ligger knäartros bakom 2 % av all sjukskrivning.

Attt utveckla sjukdomen ökar med stigande ålder. En artrosangripen led är stel och patienten besväras av smärta. Idag finns ingen behandling som stoppar sjukdomsförloppet. Fysisk aktivitet har däremot en mycket positiv påverkan.

Alla som drabbas av artros ska erbjudas en grundbehandling som består av information, fysisk aktivitet och vid behov viktreduktion. Senaste forskningen har visat att vid lätt till måttlig artros är effekten av träning, information och viktreduktion lika god som effekten av läkemedel.

Det finns idag ingen behandling som kan stoppa artrosutvecklingen. Behandlingen inriktas istället på att lindra smärtan och förbättra muskelfunktionen. Allra viktigast är fysisk aktivitet.

Vid Lunds universitet pågår det omfattande forskning om artros – allt från vilken träning som är den bästa för att bromsa sjukdomen, till vad som händer i leden när artrosen utvecklas. Till sin hjälp har forskarna bland annat den senaste medicinska bildteknologin. Forskarna i Skåne har också en lång tradition av att använda olika patientregister i sin forskning för att utveckla vården. I Lund startade till exempel Sveriges första kvalitetsregister med data om knäproteser i mitten av 70-talet. De senaste åren har forskare vid Lunds universitet deltagit i att bygga upp ett nationellt kvalitetsregister över artrosträningens  effekter och en artrosskola baserad på de senaste forskningsrönen. Artrosskolor finns numera över hela landet.

Läs mer om artros 

0 Kommentarer
  • 5 år sedan Permalänk

    Bra att det skrivs om Artros och att det tagits fram så bra informationsmaterial,

50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.