Biomarkörer vid inflammation.

Genetik och livsstil påverkar i hög grad biomarkörer för inflammation och cancer

 

Kroniska inflammationssjukdomar, även kallat systemsjukdomar eller autoimmuna sjukdomar, kan orsaka stora skador på kroppens vävnader med påverkan på enskilda organs funktion och ibland även på hela kroppen. Vad som orsakar en kronisk inflammation är inte helt klart även om det finns indikationer på att viss genetisk bakgrund och/eller miljöfaktorer kan vara en utlösande faktor. Klart är dock att människor med kroniska inflammationssjukdomar tenderar att genomgå ett stort lidande på grund av symptom som orsakas av inflammationen men också på grund av ständig medicinering och biverkningar från läkemedel. Även om det på senare tid har gjorts stora framsteg inom fältet för terapi saknas det än idag en fullt effektiv behandling.

En biomarkör är en biologisk molekylnär som när den överstiger ett visst mätvärde,  används för att dra en slutsats om till exempel ett sjukdomsförlopp. 

Läs artikeln från Uppsala universitet här

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.