Bristande tillgänglighet i butiker

Butikerna skall vara tillgängliga för personer med funktionshinder, och brister kan vara diskriminering enligt lagen, ändå visar en undersökning som Konsumentverket gjort att många butiker inte är det.

Konsumentverket har gjort en undersökning kring hur butiker arbetar med frågor som rör tillgänglighet, och hur butikerna i verkligheten klarar att uppfylla de krav som finns. Resultatet av undersökningen visar att det finns en hel del arbete med detta kvar.

Man pratade med drygt 500 butikschefer om deras syn på tillgänglighetsfrågor och hur de arbetar med att göra sina butiker tillgängliga. Även om många chefer menar att detta arbete har hög prioritet så visar det sig att i verkligheten finns en hel del att önska.

Resultat av Konsumentverkets undersökning

  • Ungefär hälften av butikerna har inte automatisk dörröppnare i entrén.
    För butiker som inte ligger i köpcentrum eller handelsområden ökar antalet till hela två av tre butiker.
  • Nästan var sjätte butik har trappsteg vid entrédörren men saknar hiss/ramp som gör att funktionshindrade kan ta sig in i butiken.
  • Endast var tredje butikschef anser sig vara väl informerad om tillgänglighetskraven.
  • Samma andel chefer känner till den ändring i diskrimineringslagen som kom i början av år 2015.
  • Undersökningens resultat skiljer sig inte mycket från resultaten vid undersökningen som gjordes år 2011.

Konsumentverket intervjuade 508 butikschefer eller andra ansvariga personer under vecka 42-45, år 2015. Butikscheferna är jämnt fördelade mellan medlemmar och icke-medlemmar i Svensk Handel och mellan butiker i och utanför köpcentrum och handelsområden. Butikerna representerar olika branscher.

Läs om detta här.

Läs och ladda ner rapporten här.

Källa: Konsumentverket

---
2016-03-10 

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.