Debatt: Patientansvarig läkare - fast läkarkontakt

Fast vårdkontakt är bra, alltså att varje patient skall kunna få en vårdpersonal som sin samordnande kontaktperson, men det bästa hade varit att alla fick en patientansvarig läkare (PAL), en fast läkarkontakt. Det anser Läkarförbundet, som har utrett hur ett regelverk kunde utformas.

Tidigare fanns det man kallade Patientansvarig läkare (PAL). Syftet var att få kontinuitet och en anknytning till behandlande läkare. Detta infördes år 1991 i hälso- och sjukvårdslagen. 2010 togs det dock bort och ersattes med det som kallas "fast vårdkontakt", som utses av verksamhetschefen om det finns behov av det och patienten så önskar. Det är en person som har en samordnande roll, och det kan vara exempelvis en sjuksköterska. Det behöver inte vara en medicinskt ansvarig, och enligt Socialstyrelsen är det endast vid livshotande tillstånd nödvändigt att det är en läkare. Man skall dock kunna få en läkare som fast vårdkontakt om man uttryckligen önskar det.
Avsaknad av kontinuitet i vården idag är väl inget som patienterna direkt är omedvetna om, tvärtom.
En undersökning som Läkarförbundet har gjort visar att Patientlagens reglering av fast vårdkontakt inte haft någon större inverkan på vårdens arbetssätt och rutiner, och det är fortfarande många som inte ens känner till begreppet. Endast 40% av  läkarna som tillfrågats ansåg sig med goda förutsättningar kunna erbjuda patienterna kontinuitet.

Sveriges läkarförbund har länge drivit kravet på fast läkarkontakt i sjukvården, det skriver Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren i ett debattinlägg i Svenska Dagbladet.
En ansvarig läkare står för kontinuitet, trygghet och är garanten för en jämlik vård och ökad patientsäkerhet. Inte minst gentemot patienter med sämre förmåga att tillgodose sina vårdbehov. Och kravet har stort stöd bland den svenska befolkningen, ungefär 50% av de som tillfrågats i en undersökning gjord av Sifo i februari 2016 ansåg att det var mycket viktigt att få en namngiven läkare. Ytterligare 28% ansåg att det var viktigt. Det betyder att närmare 80% av de som tillfrågats ansåg att det var viktigt med en fast läkarkontakt.

För att en fast läkarkontakt skall kunna fungera bra krävs ett antal åtgärder på olika plan, anser Läkarförbundet:

  • Att staten måste skärpa både regelverk och uppföljning
  • Förutsättningarna i vården måste skärpas
  • Verksamhetsnära rutiner för PAL måste införas konsekvent

Detta är saker som kan införas redan nu, skriver Heidi Stensmyren och avslutar sitt debattinlägg med att "Om alla goda krafter sam­verkar kan alla svårt sjuka patienter snart garanteras en läkare som fast vårdkontakt och därmed en trygg och säker vård".

Läs hela debattinlägget här.

Källa: Svenska Dagbladet, svd.se

---
2016-05-26 

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.