Debatt: Sätt tillgänglighet på agendan i kommunerna

Hur kan det vara så att personer med någon funktionsnedsättning fortfarande inte kan ta del av samhället på lika villkor som andra? Det handlar trots allt om alla människors lika rätt och värde. Upp med tillgänglighet på agendan!

Fortfarande år 2016 finns det många problem i vårt samhälle som gör att människor med någon form av funktionsnedsättning inte på lika villkor kan ta sin plats i vårt samhälle. Det kan vara allt från höga gatstenar, osänkta bussentréer, men inte att förglömma, nedsättande attityder och fördomar.
När blir en funktionsnedsättning ett handikapp? Jo, det är först när människor möter brister i miljön eller i verksamheten, att du inte kan ta ett arbete för att du är rullstolsburen eller att du inte kan ta dig in på vissa ställen för att du har en synnedsättning.

Alla kommuner borde sträva efter att bli 'den tillgängliga kommunen'. Alla samhällsmedborgare borde ha möjlighet att kunna ta till sig de evenemang som händer, besöka restauranger och butiker utan problem. I en del kommuner tar man därför fram en tillgänglighetsguide över stadens offentliga miljöer, butiker, restauranger med mycket mera.
Städer kan vara stolta över exempelvis sina fina badplatser, eller vissa besöksmål, men är det öppet och tillgängligt för alla - inte alltid.

Många kommuner har arbetat mycket med tillgänglighet, men det gäller att inte luta sig tillbaka och tro att man har gjort allt. Mycket mer behöver göras, både i enskilda kommuner och i Sverige. För detta är inte en enbart lokal fråga. Det handlar dessutom om människors fördomar. Och kanske är det just här, hos oss själva, som det är som svårast att förändra.

Ett steg på vägen är att tillgänglighetsfrågorna lyfts fram och diskuteras på ett helt annat sätt än för bara några år sedan bådar gott inför framtiden. Att man ser och belyser de brister som finns är en förutsättning för att kunna åtgärda dem, därför behöver tillgängligheten upp på alla kommuners agendor.

---
2016-03-29 

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.