Debatt: Utöka patientens rätt att välja vård i hela landet

Om patienter fick välja både inom öppenvård och slutenvård kan de välja den sjukvård som är effektivast och bäst. Det skulle ge en mer likvärdig vård i hela landet och högre kvalitet på vården.

Är det dags för en nationell väntelista inom slutenvården? Kanske, men då måste patientlagen utökas. I en debattartikel i Dagens Samhälle menar företrädare för Läkarförbundet och flera patientföreningar, däribland Reumatikerförbundet, att det skulle ge en mer jämlik vård.

När Patientlagen trädde i kraft den 1 januari 2015 var en viktig del i lagen patientens möjlighet att välja utförare av offentligt finansierad primärvård och öppen specialiserad vård i hela landet, det vill säga sådan vård som inte kräver inläggning på sjukhus. Oavsett vilken vård patienten kan få i sitt hemlandsting skall man kunna få ta del av den vård som ett annat landsting erbjuder sina patienter. Patientens rätt till information och delaktighet har också stärkts med syftet att tydliggöra patientens ställning samt främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.

Patientlagen är bra men inte tillräcklig. Läkarförbundet och flera patientföreningar, däribland Reumatikerförbundet, anser att i en modern patientorienterad hälso- och sjukvård ser man varje patient som en unik människa som självklart ska vara delaktig i beslut om sin egen vård och man bör ha rätten att söka vård i hela landet i såväl slutenvården som öppenvården. 

Man anser också att en nationell väntelista bör inrättas – som möjliggör för patienten att jämföra både väntetider och medicinsk kvalitet och service över hela landet. Något sådant underlag finns inte idag. Även vården själv skulle tjäna på en sådan väntelista, som skulle ge ökade förutsättningar att identifiera och åtgärda flaskhalsar som stoppar upp fungerande vårdflöden. Socialstyrelsen borde ges ansvaret att utveckla denna nationella väntelista, och den borde finnas på en webbplattform, där man också kunde få viss vägledning om behandlingar.

Läs hela artikeln på Dagens Samhälle här.

Källa: Dagens Samhälle

---
2016-06-07 

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.