Den så viktiga men kostsamma tandvården

Ett flertal reumatiska sjukdomar påverkar även patientens tandhälsa. Och kostar gör det, tid naturligtvis men framför allt mycket pengar. Många kan få lägga ut stora summor för att kunna ha en god munhälsa. Men ändå ingår inte nödvändig tandvård i högkostnadsskyddet.

Av Sveriges befolkning är det många som av en eller annan anledning inte har en så god munhälsa som de önskar. Ta exempelvis patienter som lider av den reumatiska sjukdomen Sjögrens syndrom, där en av de svåra sakerna med sjukdomen är just det att extrem torrhet i munnen gör att tänderna skadas. Det kan leda till stora utgifter för att hålla munnen någorlunda fin och hel.
Tyvärr får det extra stor betydelse för patienter som är lite äldre. Med en redan ansträngd ekonomi till följd av låga pensioner, blir kostnaderna för tandvård så stora att man kanske tvingas att prioritera bort den.

Regeringen har tillsatt en utredning om tandhälsovården: "Ett tandvårdsstöd för alla - fler och starkare patienter". Åtminstonde en pensionärsorganisation har lämnat ett kritiskt remisssvar, där man anser att tandvården bör ingå i hälso- och sjukvården och föras in i högkostnadsskyddet. Samtidigt vill man att den lägre gränsen i skyddet sänks till 1500 kronor. Man vill även att det allmänna tandvårdsbidraget höjs till en summa om 400 kronor per person och år. Om man betänker att en vanlig basundersökning idag kan kosta runt 800 kronor så är det ingen orimlig summa.
Sen går det faktiskt inte att bortse från att hur man än vill se det så är tänderna en del av kroppen. Flera sjukdomar börjar just i munhålan. En god tand- och munhälsa har alltså en förebyggande effekt totalt sett.

Fritt skrivet efter originalartikel på news55.se

Källa: News55.se och PRO

---
2016-03-15 

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.