Ett av Nordens största medicinpris tilldelas professor Rikard Holmdal

Reumatikerförbundet gratulerar professor Rikard Holmdahl , Karolinska Institutet, Stockholm, som tilldelas Anders Jahres medicinska pris för 2015. Det delas ut av Universitetet i Oslo varje år och är ett av de största medicinska priserna i Norden.

Rikard Holmdahl uppmärksammas för sin banbrytande forskning inom diagnoserna celiaki och artrit. Det är autoimmuna sjukdomar där kroppens immunförsvar angriper kroppens egna celler och vävnader.

- Sökandet efter lösningen på reumatismens gåta bygger till stor del på grundforskning, bland annat på den forskning som professor Rikard Holmdahl bedriver, säger Anne Carlsson , ordförande Reumatikerförbundet.

Rikard Holmdahls forskning har under många år tilldelats anslag av Reumatikerförbundet, och de senaste fem åren har han fått över 2 275 000 kr.

- Vi är väl insatta i den forskning som professor Rikard Holmdahl ägnar sig åt. Den är banbrytande och världsledande, säger Anne Carlsson . Utan denna grundforskning skulle inte nya och innovativa behandlingar bli möjliga och heller inte komma patienterna till del.

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.