Fallolyckor och läkemedel största riskerna för vårdskador

Socialstyrelsen har släppt sin årliga lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet. Av den ser man att det som orsakar mest vårdrelaterade skador är läkemedel och fallolyckor, men samtidigt behövs förebyggande arbete även inom andra områden. 

I sin rapport, som för första gången också innehåller en kartläggning av Sveriges kommuners patientsäkerhetsarbete, har Socialstyrelsen kommit fram till att det som mest orsakat vårdskador inom den kommunala hälso- och sjukvården är fallolyckor och läkemedel. Hela 90% av de tillfrågade kommunerna uppgav att det var så. Samtidigt kan man se att det även behövs förebyggande arbete på andra områden som exempelvis att förhindra och behandla undernäring bland äldre personer.
Två tredjedelar av kommuner gör även bedömningen att överföring av information mellan vårdgivare och inom den egna organisationen är ett stort riskområde, och anser därför att det är viktigt att kommunerna samverkar med landsting, sjukhus och primärvård.

Läs hela artikeln från Socialstyrelsen här.

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.