Fokus på vad fysisk aktivitet gör för hälsan

Den 6 april är det världsdagen för fysisk aktivitet ” World Day for Physical Activity". Idag efterfrågas allt mer kunskap, om vad fysisk aktivitet har för fysiologiska  effekter på kroppen och hur den positivt kan påverka hälsan hos såväl personer med kroniska sjukdomar som hos friska i vårt samhälle. Ämnet är mer aktuellt mer än någonsin.

Intresset för fysisk aktivitet och träning har ökat de senaste åren. Både utifrån hur viktigt det är med fysisk aktivitet för att vi ska hålla oss friska, men även hur olika sjukdomar kan påverkas positivt genom att vi är aktiva. Fysisk aktivitet, träning och ett minskat stillasittande påverkar människokroppen på alla nivåer, från minsta molekyl till allmänt välmående, området det studeras och forskas om på biomedicinutbildningen vid Högskolan i Halmstad.

Inom den biomedicinska forskningen på Högskolan i Halmstad finns det forskningsprojekt inriktade på fysisk aktivitet och muskelfunktion hos patienter med reumatiska sjukdomar och kronisk smärta, effekter av träning vid olika livsstilssjukdomar, fysiologiska aspekter av träning, prestation och skador, samt rehabilitering av elitidrottare. 

Idag hoppas vi, att alla tar tillfället i akt att gå, cykla eller springa en extra runda. Så att så många som möjligt ska ha kunskap om hur viktig den vardagliga fysiska aktiviteten är för vår hälsa.

Vardagsmotionen är viktigare än du tror.

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.