Förbättrad vård för personer med kroniska sjukdomar

Under 2014 initierades en stor satsning, för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar. Inom ramen för regeringens satsning på att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar har i synnerhet primärvårdens förutsättningar att erbjuda kunskapsbaserade insatser identifierats som en kritisk faktor. 

Den syftar till att förbättra vården för alla personer med kroniska sjukdomar. En person med en kronisk sjukdom, oavsett vilken, behöver i en dialog med vården erbjudas insatser som leder till maximalt bra förutsättningar att leva med så god hälsa som möjligt trots sjukdomen.

Socialstyrelsens har tagit fram nationella riktlinjer för flertal av de vanligaste kroniska sjukdomarna och de riktlinjerna är ett av verktygen för att säkerställa att alla patienter vid varje vårdkontakt erbjuds insatser som vilar på kunskapsbaserad vård.

Insatser för att främja patientcentrerad vård handlar om att ge patienter förutsättning att vara delaktiga i beslut om vård och behandling och aktivt medverka i den egna vården. Det handlar också om att patienter är med och utformar de tjänster som vården erbjuder. Att det i Sverige saknas nationella behandlingsrekommendationer riktade till primärvården har blivit en viktig fråga som inte kan ignoreras.

Läs Regeringens handlingsplan som ska förbättra vården för kroniskt sjuka här

Läs Roger Molins blogginlägg som handlar om att vårdcentraler behöver verksamhetsstöd för kroniska sjukdomar här

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.