Psoriasis är inte bara en hudsjukdom. Bild: Photos.com

Forskningsregister om Psoriasisartrit (PsA)

Det finns ett svenskt forskningsregister för Psoriasisartrit (Psa).

Svenska registret för tidig psoriasisartrit (SwePsA) startade 1999 och utvecklades med målsättningen att över tid kunna studera sjukdomsförlopp, prognos samt effekter av insatser och behandlingar hos patienter med Psoriasisartrit (Psa). Registret innehåller uppgifter över tid med start när patienten kommer första gången och får diagnos, man får inte ha haft sjukdomssymtom mer än 2 år.
Patienterna följs och data samlas in vid start, efter 2 år, efter 5 år och man fortsätter att samla in data för 10-årskontrollerna. Totalt är 357 patienter inkluderade i registret varav 157 patienter hittills har uppnått 10 år.
Registret är unikt genom att det är ett av mycket få register som följer patienter från sjukdomsdebut och framåt.
Med röntgen har man följt upp vad som händer i lederna, prover skall analyseras för att utforska olika markörer för inflammation, ärftlighet och annan medsjuklighet – t ex hjärtkärlsjukdom, man studerar också patienternas livskvalitet.

Under 2015 har en forskarstuderande som knutits till projektet publicerat en avhandling som har sin bas i SwePsA. Läs den här. (på engelska)

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.