Forskningssamarbete för bättre tandhälsa

Region Skåne delar ut sex miljoner till olika forsknings- och utvecklingsprojekt inom odontologi. Arbetet med en webbaserad smärtskola för ungdomar med ansiktssmärta tillhör dem som får pengar, så också en studie i hur man förebygger och behandlar rotkaries hos äldre.

Klinisk forskning kan inte bara bedrivas på de odontologiska utbildnings- och forskningsenheterna. För att nå framgång måste forskningen också utföras på fältet i samarbete med tandvårdens olika aktörer. Därför har Region Skåne tagit initiativet till ett forskningssamarbete mellan Folktandvården Skåne AB, Odontologiska fakulteten vid Malmö högskola, Högskolan Kristianstad och Privattandläkarna i Skåne.

Under året kommer åtta forsknings- och utvecklingsprojekt att få ekonomiskt stöd genom samarbetsorganet Odontologisk Forskning i Region Skåne (OFRS). Det sammanlagda stödet är på sex miljoner kronor för 2014 och går bland annat till ett projekt för att identifiera riskfaktorer för misslyckande med implantatbehandling, en smärtskola för ungdomar med ansiktssmärta och en studie i hur man förebygger och behandlar rotkaries hos äldre personer.

– Intresset för att vara med i forskningssamarbetet har varit stort, totalt kom det in nästan trettio ansökningar av genomgående mycket hög kvalitet, säger Håkan Hellbjer, odontologisk sakkunnig på Region Skåne. De projekt vi slutligen valt ut bedömer vi har stor möjlighet att generera positiva resultat för Skånes invånare genom att de skapar förutsättningar för bättre diagnostik, förebyggande vård och behandling.

Den aktuella tilldelningen av forskningsmedel är en del av den forskningsplan som Odontologisk Forskning i Region Skåne tagit fram och fattat beslut om tidigare. Målet med planen är att minska förekomsten av oral ohälsa hos olika grupper i befolkningen och att identifiera bra behandlingar för äldre samt barn och ungdomar. Samband mellan orala sjukdomar och allmänhälsan kommer också att bli föremål för studier då man sett att det finns kopplingar mellan oral hälsa och bland annat diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och reumatologiska sjukdomar.

Läs Region Skånes forskningssamarbete här

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.