Frakturer kan och bör förebyggas!

Hälso- och sjukvården kan bli bättre på att diagnostisera och behandla personer som på grund av osteoporos har en hög frakturrisk. 

Personer som ramlar och bryter sig, vad kan vården göra för att förhindra att man får en ny fraktur inom en snar framtid?
Det går faktiskt att både förebygga och förhindra. 

Det är enkla och billiga insatser som man kan sätta in,  men som inte används trots att så många som, varannan kvinna och var fjärde man över 55 år är berörda. Skelettet är helt enkelt så skört att det bryts spontant eller av en liten obetydlig händelse.

I mitten av april genomförs ett viktigt nationellt möte där läkare, politiker och patientorganisationer ska diskuterar hur Socialstyrelsens skärpta riktlinjer om osteoporos skall kunna bli en verklighet.
Sverige är ett av de länder i världen som har störst andel frakturer orsakade av benskörhet, cirka 70 000 varje år. Samtidigt så finns det en stor andel som inte får någon förebyggande behandling vid benbrott,  som är orsakad av benskörhet.

De flesta av oss har kanske någon närstående eller kanske du själv är drabbad av osteoporos, och på så sätt vet du, hur besvärande, smärtsamt och livskvalitetssänkande,  frakturer kan vara. Allvarliga frakturer i höfter och ryggkotor kan leda till sjukhusinläggningar och svåra funktionsnedsättningar.

Benskörhet kan enkelt upptäckas:

 • Det används ett frågeformulär som tar några minuter att fylla i,  visar det sig att personen har hög risk görs en bentäthetsmätning så kallad DXA ("Dual Energy X-ray Absorptiometry") och är en apparat där bentätheten mäts med hjälp av en låg dos röntgenstrålar 
 • Resultatet visar om risken för frakturer är stor, så ska behandling med mediciner sättas in för att minska risken för en benskörhetsfraktur.
 • För att vända utvecklingen föreslår Socialstyrelsen nu att frakturkedjor införs i vården som ska innebära att det på ett systematiskt sätt, fångar upp riskpatienter, och på så sätt kunna sätta igång behandling. Fungerande frakturkedjor kan minska andelen nya frakturer med 40 procent.
 • I dag är det tyvärr så att patienter faller mellan stolarna, då ingen i vårdkedjan tar ett samlat ansvar för utredning och förebyggande insatser.
Påverkbara riskfaktorer
 • Låg vikt
 • Låg fysisk aktivitet
 • Rökning
 • Låga östrogenhalter
 • Överkonsumtion av alkohol
 • För lite kalcium i kosten under en längre tid
 • Brist på D-vitamin. D-vitamin finns i vissa födoämnen som fet fisk och bildas även i huden när den utsätts för dagsljus. Det räcker i allmänhet med 15 minuter dagligen utomhus under sommarhalvåret för att täcka behovet.
 • Riskfaktorer för sekundär osteoporos
 • Inflammatorisk sjukdom (till exempel reumatoid artrit, ledgångsreuamtism och SLE)
 • Långtidsbehandling med kortison, framförallt i tablettform

Läs mer om Osteoporos på Reumatikerförbundet här

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.