För framtidens hälso- och sjukvård

Framtidens hälso- och sjukvård kan bli bättre om vi tar till oss av lärdomar som forskare i USA presenterat, det anser företrädare för Vårdförbundet och Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund (Fysioterapeuterna) i en debattartikel i tidningen Dagens Samhälle.

Ett av hälso- och sjukvårdens största problem är att det inte finns rätt förutsättningar för att leda och att alla professioners kompetens inte tas tillvara i alla delar av organisationen. Vad kan göras åt det?
Stefan Jutterdal, Fysioterapeuterna och Sineva Ribeiro, Vårdförbundet presenterar sju punkter för en förbättrad hälso- och sjukvård som grundar sig på en sammanställning av lyckade förbättringsarbeten i komplexa organisationer som forskare vid Institute for Healthcare Improvement (IHI) i USA har gjort.

Sätt mål på högsta nivå och se till att få ut det ända ner på 'golvet'. Det räcker inte att bara fatta beslut. Underlätta så att chefer och ledare kan visa i handling i vardagen att målen är viktiga. "Som du frågar får du svar". Fokusera på det som skapar värde för patienter och deras närstående. Fråga i första hand efter det som är bra för patienten, inte enbart ekonomiska. Patienter och deras närstående bör kunna göras delaktiga i det multiproffesionella teamet. Om alla får vara med blir resultatet bättre. Kvalitet och ekonomi ska gå hand i hand, att bara se på det ekonomiska ger sämre resultat. Rätt ledarskap krävs för att kunna ta till vara alla medarbetares kunskaper och erfarenheter.
Ständiga förbättringar sker inte av sig själva. Det räcker inte att veta eller känna till, det handlar om att arbeta aktivt för att uppnå resultat i praktiken.

"Att genomföra förbättringar är själva poängen med våra sju punkter. Det hjälper inte patienter och deras närstående att kunskapen finns om den inte används", säger debattörerna i sin artikel.

Man nämner artrosvården där många patienter får vänta på vård som ett exempel på hur det inte skall fungera. Patienter som ofta skickas felaktigt till röntgen, trots att diagnos ska ställas kliniskt, och att det kan ta många år innan artros syns på röntgen. Patienten kan istället enkelt utan remiss söka sjukgymnast som både ställer diagnos och ger individuellt anpassad träning. Sjukgymnasters kunskaper är avgörande i artrosvården.

Även äldre med höftledsfraktur som kan skickas direkt till rätt avdelning och få hjälp av ett multiprofessionellt team istället för att ligga många långa timmar på akuten. Röntgen skulle idag kunna ta sig hem till patienten istället för tvärtom.

Läs debattartikeln här.

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.