Funktionsnedsättningar ger fortfarande sämre livsvillkor

När Myndigheten för delaktighet gör sin utvärdering av funktionshinderspolitiken under åren 2011 - 2016, så tecknar det en bild av att personer med någon form av funktionsnedsättning fortfarande har sämre livsvillkor än personer utan funktionsnedsättning. 

Det sammantagna intrycket av hur funktionshinderpolitiken har fungerat under åren 2011 - 2016 är att utvecklingen inom de flesta områden har gått långsamt. Fast att utvecklingen inom exempelvis områdena kultur, media, it och transport har varit positiv så har den inom de viktiga områdena fysisk tillgänglighet och arbetsmarknad stått helt stilla eller rentav gått bakåt.

Vissa grupper bland personer med funktionsnedsättning är mer utsatta än andra och inom områdena utbildning, hälsa och arbetsmarknad skillnaderna tydligast. Personer med funktionsnedsättning har fortfarande lägre utbildningsnivå än befolkningen i övrigt, trots att fler funktionsnedsatta studerar än någonsin tidigare. De upplever även sin hälsa som sämre än hos övriga landets befolkning, och de upplever att de diskrimineras på arbetsmarknaden.

I samband med utvärderingen har Myndigheten för delaktighet också haft i uppdrag att ta fram ett förslag på struktur för genomförande, uppföljning och inriktning inom funktionshindersområdet för nästkommande period. Förslaget lämnas till regeringen samtidigt med slututvärderingen.

Läs Myndigheten för delaktighets utvärdering och analys av funktionshinderpolitiken år 2011 - 2016 här.

Fördjupning

Läs det förslag som Myndigheten för delaktighet lämnar till regeringen här.

Källa: Myndigheten för delaktighet (MFD), mfd.se

---
2016-06-30 

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.