Fysisk aktivitet en viktig medicin

Människan är byggd för rörelse och fysisk aktivitet på en regelbunden basis påverkar många delar av kroppen, och bidrar genom det till ökad livskvalitet. I en serie artiklar vill Läkartidningen visa på sjukvårdspersonal deras viktiga roll för att främja den fysiska aktiviteten hos befolkningen.

Det framstår alltmer tydligt, i ett stort antal välkontrollerade vetenskapliga studier, att vi är byggda för rörelse och att fysisk aktivitet har stor betydelse för hälsa och välmående. Regelbunden fysisk aktivitet under längre tid påverkar hjärta, blodkärl, skelettmuskulatur, immunsystem, hjärna och andra organ. På olika sätt bidrar detta till förbättrad livskvalitet, sinnesuppfattningsförmåga, stämningsläge och fysisk kapacitet. Regelbundet fysiskt aktiva personer har en lägre risk för exempelvis diabetes typ 2, övervikt/fetma, hjärt–kärlsjukdom, demens, vissa cancerformer och förtida död oavsett orsak. Till och med enstaka pass med fysisk aktivitet kan ha mätbara effekter på blodtryck och blodsockerkontroll, vilket är väldigt intressant för läkarna.

När kroniska sjukdomar blir allt vanligare i hela världen har intresset ökat för underliggande orsaker, förebyggande metoder och behandlingsmöjligheter. För ett flertal sjukdomar ses fysisk aktivitet som ett behandlingsalternativ. Behandlingen med fysisk aktivitet kan vara ett förstahandsalternativ, ett förstahandsalternativ tillsammans med andra livsstilsförändringar eller ett komplement till en läkemedelsbehandling.

I september 2015 antog 53 medlemsländer i Värlshälsoorganisationen (WHO):s europeiska organisation enhälligt en "strategi för fysisk aktivitet" som gäller för år 2016 - 2025. Det handlar om hur regeringar och andra berörda ska kunna bidra till att göra det lättare för människor att vara fysiskt aktiva. 

För att "öka kunskapen om det stora värdet av att främja fysisk aktivitet i den svenska befolkningen – speciellt genom att mobilisera sjukvården" publicerade Läkartidningen en serie artiklar på temat fysisk aktivitet, bland annat om vikten av att patienter med Reumatoid artrit - RA (ledgångsreumatism) rekommenderas fysisk aktivitet som behandling/del av behandling av sjukdomen.

Läs vad Läkartidningen skriver här.

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.