Fysiskt aktivitet

Fysisk aktivitet och inaktivitet har många effekter på människors hälsa och på folkhälsan i stort. Fysisk aktivitet definieras som all typ av rörelse som ger ökad energiomsättning.

Arbetet med att implementera de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder. Det vill säga hälso och sjukvården ska numera arbeta med att stödja förändring av ohälsosamma levnadsvanor. Rekommendationerna omfattar fyra vanor som tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor. Många av de sjukdomar som vi i dag drabbas av har direkt koppling till vårt sätt att leva. Även de som har drabbats av en sjukdom skulle kunna bli mycket bättre om man försökte leva mer hälsosamt. 

Hälsofrämjande fysisk aktivitet förbättrar hälsan utan att åsamka skada. Fysisk inaktivitet är en riskfaktor för sjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdomar, fetma, typ 2-diabetes, sjukdomar i rörelseorganen, psykisk ohälsa och cancer. Bibehållen fysisk aktivitet genom livet bidrar till att människor kan leva ett oberoende liv långt upp i åldern.

Fysisk aktivitet används som ett överordnat begrepp och innefattar kroppsrörelser under såväl arbete som fritid och olika former av kroppsövningar, till exempel idrott, lek, kroppsövning, gymnastik, motion och friluftsliv. Alla vuxna från 18 år och uppåt, rekommenderas att vara fysiskt aktiva i sammanlagt minst 150 minuter i veckan. Intensiteten bör vara minst måttlig.  Exempel på fysisk aktivitet som uppfyller denna rekommendation är 30 minuters rask promenad 5 dagar per vecka, 20 – 30 minuters löpning 3 dagar per vecka eller en kombination av dessa. Äldre eller individer med kroniska sjukdomstillstånd eller funktionshinder, som inte kan nå upp till rekommendationerna ovan, bör vara så aktiva som tillståndet medger. Långvarigt stillasittande bör undvikas. Regelbundna korta pauser (”bensträckare”) med någon form av muskelaktivitet under några minuter rekommenderas för dem som har stillasittande arbete eller sitter mycket på fritiden.

FYSS och FaR

FYSS- Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. FYSS är en manual om betydelsen av fysisk aktivitet för att förebygga och behandla olika sjukdomar. En manual till hjälp för dem som arbetar inom hälso och sjukvården, så att de kan rekommendera dig sådan fysisk aktivitet som passar vid din sjukdom. FYSS hemsida innehåller råd och information om träning vid en rad olika sjukdomar.

FaR-Fysisk aktivitet på recept. FaR har funnits i 10 år och är en arbetsmetod för att främja fysisk aktivitet. FaR bygger ofta på samverkan mellan den inom vården som skrivit ut receptet och olika friskvårdsorganisationer. Varje recept på fysisk aktivitet bygger på lokala förutsättninga, därför finns det många olika individuella modeller. Som patient kan du få recept till aktiviteter som görs på egen hand eller med hänvisning till någon friskvårdsaktör. Du finner mer information på ditt landstings vårdguide.

Läs mer om FYSS

Läs mer om FaR

FaR i Skåne 

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.