Gåvor till våra fonder

Hur du sätter in en gåva på vårt konto.

Reumatikerdistriktet i Skåne förvaltar sedan flera år tre olika fonder till förmån för personer som saknar eller har knappa ekonomiska resurser att t.ex. köpa dyra hjälpmedel eller åka på rehabiliteringsresor. Fonderna som det går bra att sätta in pengar på har ett gemensamt
konto, nämligen

Bankgironummer 5662-0412

Skriv i meddelandefältet vilken fond pengarna ska sätta in i. Handlar det om en gåva efter en avliden person ska även namnet på densamme skrivas jämte namn och adress till dödsboet.

Fonder som är aktuella:

ReuMaRosen (bildad av reumatikerdistriktet i f.d. Malmöhus län)
Sigfrid Nilssons Stiftelse (bildad av reumatikerdistriktet i f.d. Kristianstads län)
Sigfrid Nilssons Ungdomsfond (bildad av reumatikerdistriktet i f.d. Kristianstads län)

Det finns ytterligare en fond och den förvaltades fram till 2012 av Patientföreningen på Reumatologiska kliniken i Lund: Helge Perssons Arv. Fonden delar ut bidrag till f.d. medlemmar i Patientföreningen.

Beträffande ansökan om bidrag till de tre första fonderna så finns noggranna beskrivningar på annat ställe här på hemsidan. Se länk Fonder.

50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.