Psoriasisartrit (PsA)

Medan det ofta talas om vanlig Psoriasis i huden så talas det mindre om ledsjukdomen Psoriasisartrit (PsA). Att det nu kommer nationella riktlinjer för vård av Psoriasissjukdom, som inkluderar Psoriasisartrit, är bra. Men mer behövs, bland annat mer forskning och mer uppmärksamhet.

Psoriasisartrit är en kronisk inflammatorisk ledsjukdom som orsakar smärta, stelhet och om det är allvarligt även rörelsehinder. Det är olika från individ till individ hur sjukdomen slår. Den kan vara mild, övergående och drabba ett fåtal leder, men den kan också vara agressiv drabba ett flertal leder. Det finns inte så mycket forskning på sjukdomen ännu och den är ofta underbehandlad.

Det är cirka 30-40% av de som har hudpsoriasis som också får problem i någon/några av sina leder. Vanligast är det med stelhet, smärta vid vila eller rörelse, svullna leder, ömhet över ledkapsel, muskel- och senfästen samt trötthet orsakad av inflammation. Sådan  inflammation kan finnas i en eller ett fåtal leder, men vanligtvis är ett flertal leder engagerade. Sjukdomen kan leda till såkallad leddestruktion, att leder bryts ner, och blir detta inte behandlat kan det leda till funktionsnedsättning och funktionshinder.

Sjukdomen behandlas av reumatolog som kan sätta in någon form av behandling med biologiska läkemedel, exempelvis Otezla och Cosentyx som är de som varit mest effektiva hittils. Alla patienter är dock olika och reagerar olika på behandling så det är viktigt att få rätt läkemedelsbehandling. Idag finns det också så kallade biosimilarer, en ickeidentisk kopia av något biologiskt originalpreparat. Dessa är dock inte lika lätta att byta till som när man bytar ut vanliga mediciner i kapsel eller tablettform.

I december fick Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att ta fram nationella riktlinjer för psoriasisvården. Sådana riktlinjer kan vara bra, men är ändå ingen garanti för mer resurser till just den patientgruppens vård. Det sätter mer en slags standard för behandling, och för vårdpersonalen kan det kännas mer tryggt att kunna hänvisa till vad Socialstyrelsen säger.

*Fritt skrivet efter ett blogginlägg från Psoriasisförbundet och Psoriasistidningen.

Källa: Psoriasisförbundet/Psoriasistidningen

---
2016-05-18 

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.