Gotland bäst på att ta hand om artrospatienter

Patienter med artros får hjälp att hantera sin sjukdom genom artrosskolor, och resultaten efter genomgången sådan förs in i ett nationellt kvalitetsregister. Nyligen visade data ur registret att man på Gotland lyckas allra bäst med sina artrospatienter.

Det handlar om registerdata ur det nationella kvalitetsregistret BOA, Bättre Omhändertagande av patienter med Artros. Resultaten har nyligen publicerats av Registercentrum Västra Götaland, och det visar sig att Gotland ligger bäst till med sina patienter. Nu sprids erfarenheter därifrån vidare till resten av landet.

Artrosskolor finns i alla Sveriges landsting och regioner, men på Gotland har såväl smärta som läkemedelsförbrukning bland artrospatienterna minskat mer än på andra håll.
Vad beror då detta på?
Gittan Wegelius, ansvarig för artrosskolorna inom primärvården på Gotland berättar att man har ett särskilt arbetssätt:
– Vi har tittat på siffrorna i registret, konstaterat vad vi är bra på och vad vi behöver förbättra. Sedan har vi genomfört förändringar utifrån det.
På Gotland har den som är ansvarig för artrosskolorna ett samordningsuppdrag, vilket innebär att denne ser till att alla kollegor jobbar med artrosskolorna på samma sätt, och har också mandat att genomföra förändringar om det behövs. Om justeringar behöver göras, små eller stora, kan det göras väldigt fort.

För att dela med sig av sina erfarenheter skall Gotland bland annat berätta om sitt arbetssätt på en förbättringsdag i Stockholm den 8 september, som har fokus på den nationella artrosvården.

Källa: Registercentrum Västra Götaland, och Region Gotland. 

Nationella kvalitetsregistret
Bättre omhändertagande av patienter med Artros (BOA)

Artros är den vanligaste reumatiska ledsjukdomen. För att minska sjukvårdskonsumtion och sjukskrivning och öka patienternas livskvalitet och aktivitetsnivå, anordnas artrosskolor.

Artrosskolor hjälper patienter att hantera sin sjukdom. Resultatet av utbildningen förs in i ett kvalitetsregister och statistiken är ett väldigt viktigt underlag i arbetet med att utveckla artrosvården.
– Artrosskolan är evidensbaserad och lär deltagarna att leva med sin sjukdom: Vilka är riskfaktorerna? Hur kan man hantera sjukdomen och hjälpa sig själv? Teori kompletteras med ett individuellt anpassat träningsprogram, berättar Carina Thorstensson, registerhållare för kvalitetsregistret BOA, Bättre Omhändertagande av patienter med Artros.

Efter avslutad artrosskola får patienterna fylla i ett formulär med frågor, bland annat om upplevd smärta, fysisk aktivitet och läkemedelskonsumtion. Uppgifterna förs in i BOA-registret, och statistiken där talar sitt tydliga språk: Artrosskolorna gör väldigt stor nytta.
– Deltagarnas fysiska aktivitet ökar och deras hälsorelaterade livskvalitet förbättras efter avslutad artrosskola. De har mindre ont och mår generellt bättre, berättar Carina Thorstensson.

0 Kommentarer
  • 4 år sedan Permalänk

    Härligt!

50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.