Hälsosamtal ger ett bra stöd på vägen till ett friskare liv

Funderar du på din hälsa och livsstil? Vill du förbättra dina vanor och ditt fysiska och psykiska välbefinnande? Vill du veta om du är i riskzonen för att utveckla sjukdom och ohälsa? Ett strukturerat samtal med en specialutbildade livsstilssjuksköterska kring livsstil, fysisk aktivitet, sömn, kost, tobak och alkohol. 

Hälsosamtal

Många kanske borde bli mer uppmärksamma på att sjukvården ger hjälp och stöd att ändra sina levnadsvanor. Ibland kan man många gånger känna att det är ett oöverstigligt mål att förändra sina levnadsvanor, men med rätt stöd ifrån vården kan du nå dina mål.

Rökning, övervikt, brist på motion, missbruk eller riskbruk av alkohol riskerar att ha negativ inverkan på hälsan. Sjukvården ska i alla möten med patienter identifiera deras levnadsvanor och föra livsstilsfrågor på tal.

För många räcker det med en påminnelse om att se över vissa av sina levnadsvanor, andra behöver mycket mer stöd. 

Din läkare kan  skriva en remiss för ett motiverande hälsosamtal. 
Alla sjukhus och vårdcentraler i Region Skåne erbjuder möjligheten till hälsosamtal. 

Individuella mål

Ditt hälsosamtal kan kretsa kring att göra de bra valen. Hur, när och vad bör du äta. Du kan få hjälp med att lägga upp träningsprogram och peppning som ökar din motivation att fullfölja det. 
I samtalet med andra patienter som till exempel ska sluta röka eller som behöver minska sin alkoholkonsumtion ser upplägget för att nå målen annorlunda ut.

Alla samtal utgår ifrån vad som är det viktiga och man kan på så sätt motivera varje enskild patient till en postiiv förändring. Det är också väldigt viktigt att sätta upp tydliga mål och att göra upp en,  för var person undividuell handlingsplan.

Ofta hänger ohälsosamma livsstilsfaktorer ihop. För många kan den största utmaningen vara att överhuvudtaget söka hjälp.

Uppskattade samtal

Många patienter som går igenom häslosamtal är oftast väldigt positiva. De uppskattar att någon har tid att lyssna och bara det att få sitta i lugn och ro, få vara med att lägga en egen plan för att förändra sin gamla vanor till något så positivt som nya levnadsvanor.

Hälsosamtal kan vara alltifrån ett enda möte och telefonuppföljning till patienter som kommer en handfull träffar eller mer. Man kan behöva stöd under en längre tid.


  • Region Skåne erbjuder hälsosamtal för dig som vill ha råd eller hjälp med att förändra dina levnadsvanor.
  • Om du är intresserad av ett hälsosamtal kontakta din vårdcentral. Utifrån din nuvarande hälsosituation gör vårdpersonalen därefter en bedömning om och när du får tid för ett samtal.
  • Ibland kan hälsosamtalen även utföras i samband med ditt ordinarie besök hos hälso- och sjukvården där det är lämpligt att ta upp frågan om levnadsvanorna. 
0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.