Inför ditt läkarbesök

Har du tidigare genomgått kunskapstestet på Artros-Kollen.se och tackat ja till att få mer information om artros. 

Inför ditt läkarbesök!
 • För att få ut det mesta av ett läkarbesök är viktigt att förbereda dig.
 • Det är angeläget att få tid att ställa de frågor du har och föra en dialog med läkaren kring behandling och behandlingsmål.
 • Här följer tips på hur du kan förbereda dig för att få det stöd och den vård du behöver.

 

Checklista inför läkarbesöket – tips före, under och efter ett läkarbesök
 • Förbered dig väl. Skriv ner dina frågor och ämnen som du vill diskutera – som förändringar i ditt tillstånd, biverkningar eller om du inte tycker behandlingen fungerar.
 • Se till att du får svar som du både förstår och kan ta till dig.
 • Ta med dig en närstående. Det kan hjälpa dig att slappna av och våga fråga. Personen som följer med kan hjälpa dig att ta till sig av den information som läkaren ger och minnas detaljer.
 • Anteckna. Du lär dig mer om din sjukdom och har ett stöd för minnet.
 • Prioritera. Se till att ta upp viktiga ämnen redan i början av mötet.
 • Ge hela bakgrunden. Berätta om allt, det är av största vikt att läkaren får hela bilden klar för sig.
 • Följ upp. Om du har glömt att ställa en fråga under ditt besök, ring mottagningen eller läkaren för att få ett svar.
 • Nästa möte. Lämna mötet med en överenskommelse om ungefärlig tidpunkt för nästa kontakt samt kontaktinformation till läkaren/mottagningen.
 • Information och aktivitet. Fråga din läkare om information och tips på ställen att vända sig till. Sök också själv upp information om din artros. Man är aldrig ensam i sitt tillstånd, sök upp patientorganisationer och stödgrupper, där finns mycket information och stöd att få
Fakta om artros
 • Artros är den vanligaste ledsjukdomen i Sverige och i världen.
 • Artros innebär att mer av ledbrosket bryts ned än vad som byggs upp, vilket leder till ledförändringar som ger försämrad funktion samtidigt som man drabbas av smärta och stelhet.
 • Artros kan förekomma i de flesta leder men är vanligast i knä, höft, fingrar och stortå. Dessutom är artros en vanlig anledning till ryggbesvär.
 • Det beräknas att uppemot 800 000 personer i Sverige har artros. Var tionde man och var femte kvinna över 60 år har diagnostiserad artros, men sannolikt har många fler artros utan att ha fått den fastställd av läkare eller fysioterapeut.
 • Även om artros blir vanligare med stigande ålder, förekommer den också hos personer under 40 år.
 • Män och kvinnor drabbas i lika hög utsträckning, fast män drabbas vanligen i yngre ålder än kvinnor.
 • De viktigaste riskfaktorerna för artros är: överbelastning på grund av övervikt och/eller dålig muskelfunktion; medfödd/förvärvad felställning i en led; tidigare ledskada samt ärftlighet.
 • Artros börjar ofta smygande, utdraget över lång tid, med ökande stelhet och belastningssmärta som första symtom.
 • Artros är en kronisk sjukdom, men tidig diagnos och rätt individuell behandling kan skapa förutsättningar för god livskvalitet.

Källa: Reumatikerförbundet och Netdoktorn

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.