Kan Osteoporos (benskörhet) upptäckas vid tandläkarbesöket?

Eftersom en mycket stor del av den vuxna befolkningen regelbundet besöker tandvården, har frågan om bentäthetsmätning hos tandläkaren på senare tid blivit alltmer intressant.

Flera studier har visat att röntgenundersökningar som görs inom tandvården innehåller mycket information när det gäller bentäthet, och att det finns starka samband mellan bentätheten i käken och i övriga delar av kroppen.

Benskörhet är en tyst folksjukdom som kan vara svår att upptäcka. Sjukdomen hämmar tillväxten av benvävnad inuti benet. EU har identifierat osteoporos som en av de stora folksjukdomarna i Europa, och Sverige är inte något undantag. För personer som drabbas av en så kallad fragilitetsfraktur innebär det oftast ett stort lidande och en försämrad livskvalitet, och inte sällan livslång sjukhusvistelse eller för tidig död. För samhället innebär varje fragilitetsfraktur också en mycket stor kostnad.

Flera studier har visat att röntgenundersökningar som görs inom tandvården innehåller mycket information när det gäller bentäthet, och att det finns starka samband mellan bentätheten i käken och i övriga delar av kroppen. Genom att studera och analysera röntgenbilderna som tas inom tandvården skulle tandläkaren kunna identifiera personer som löper risk för att drabbas av frakturer – långt innan den första frakturen uppträder.

Att tidigt upptäcka tendenser till, eller bekräftad, osteoporos förbättrar möjligheten för patienten att ta tag i situationen och sätta in livsstilsåtgärder som motion och kost, rökstopp eller medicinering, vilket ger ett bättre behandlingsresultat och kan förhindra att frakturer uppstår. 
Eftersom en mycket stor del av den vuxna befolkningen regelbundet besöker tandvården, har frågan om bentäthetsmätning hos tandläkaren på senare tid blivit alltmer intressant. De flesta som lider av osteoporos, eller benskörhet, vet inte om det utan sjukdomen upptäcks som regel första gången personen kommer till sjukhuset med en fraktur, och kan man då vid tandvårdsbesöket identifiera sjukdomen finns det mycket att vinna.

Tandvården ställer med andra ord inte några diagnoser men gör en riskidentifiering och hjälper patienten att ta tag i situationen.

Läs mer på Reumatikerförbundet om osteoporos (benskörhet) här

Läs mer om benskörhet här

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.