Lagförslag om onödiga sjukhusvistelser

En ny lag föreslås av regeringens utredare så att patienter inte ska bli kvar på sjukhus onödigt länge.

I dag bedöms 1 100 patienter per dygn vårdas på sjukhus i Sverige i onödan. De har av läkare bedömts vara klara för utskrivning och väntar på plats på korttidsboenden, eller insatser från hemtjänst och hemsjukvård.

Regeringens utredare ökar pressen på kommunerna att kunna ta emot och ordna nödvändig vård och omsorg för patienter från akutsjukhusen. Kommunen har i dag fem dagar på sig att ordna med vad som behövs efter det att patienten meddelats som utskrivningsklar från sjukhuset. Endast vardagar räknas, så i själva verket blir det sju dagar.
Variationen är stor mellan olika kommuner, från 2 dagar upp till 10 dagar. 

För patienter som vårdas på psykiatrisk avdelning har kommunerna i dag 30 dagar på sig att ordna för utskrivningsklara. Utredaren föreslår tre dagar även för dessa patienter.
Utredaren skärper också kraven på landstingen som måste meddela kommunerna tidigare att patienten skrivits in i slutenvården och ange en beräknad utskrivningsdag. Kraven ökar också på öppenvården, patienterna ska få en fast kontakt på vårdcentralen, som ska delta i planeringen vid utskrivning. Om landstinget inte klarar detta kommer heller inte kommunen bli betalningsansvarig.

- Hela processen ska snabbas på och egentligen ska vårdplaneringen påbörjas redan när patienten skrivs in på sjukhuset och inte sista dagen när det är dags för utskrivning, säger utredaren.

I korthet innebär förslaget till ny lag att landsting och kommuner i första hand ska komma överens lokalt/regionalt. En tanke är att man bör ta hänsyn till olika situationer. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) skall utreda vad en sådan lag skulle betyda i praktiken.

Läs och hämta betänkande av utredningen om betalningsansvarslagen som PDF-dokument nedan.

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.