Långvarig smärta

Smärta är ett komplext tillstånd som sammankopplas till både våra känslor, beteende och dina erfarenhet av smärta. 

Hos äldre personer är olika former av smärta mycket vanligt. Det är så vanligt att var femte vuxen person lider av långvarig smärta:

Om man jämför med personer över 65 år är nästan varannan person drabbad av smärta. Smärtan och dess konsekvenser har ofta stor negativ inverkan på livskvalitet och funktionsnivå hos dessa personer

I dag är långvarig smärta hos äldre ett underbehandlat område, vilket kan bero på att  läkarkåren har en bristande kunskap om detta området.

Långvarig smärta
 • Långvarig smärta är smärta som finns kvar efter den tid det brukar ta för en skada att läka, vanligen 3-6 månader.
 • Muskelreumatism, ledgångsreumatism, artros, nervskador och fibromyalgi är exempel på orsaker till långvarig smärta. Man kan också ha till exempel långvarig huvudvärk, muskelvärk eller ryggvärk. 
 • Smärtan kan ibland bero på en funktionsnedsättning.
 • Man behöver inte ha ont hela tiden för att smärtan ska kallas långvarig. Det kan också handla om smärta som kommer tillbaka gång på gång.
 • Uttrycket kronisk smärta kan vara missvisande eftersom man kan tro att man måste ha ont hela livet, men så behöver det inte vara. 
 • Den långvariga smärtan kan behandlas med vissa läkemedel och andra åtgärder. 
 • Det onda kanske inte går att få bort helt, men kan lindras
Långvarig smärta kan påverka hur man mår
 • Om man har ont under en längre tid kan smärtan påverka den fysiska och psykiska prestationsförmågan och den så viktiga sömnen.
 • Det kan i sin tur påverka hur man mår rent allmänt och väcka känslor av nedstämdhet och hopplöshet.
 • Relationen till anhöriga och arbetskamrater kan påverkas, inte bara av den försämrade förmågan att klara av sysslor hemma och på jobbet, utan också av att man mår psykiskt sämre av värken i sig. 
 • Smärtan kan även skapa oro för att det är något allvarligt fel.

Visste du att:

 • Nociceptiv smärta är smärta som orsakas av att vävnad i kroppen har skadats.
 • I kroppen finns receptorer som aktiveras av smärtsam stimulering, om man slår sig, bränner sig eller skär sig.
 • Nociceptiv smärta är ofta sammankopplad med inflammation, alltså då ett området blir rött, varmt och svullet.
0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.