Att leva med långvarig smärta

Smärta upplevs olika från person till person. Smärta innebär lidande på många plan. 

 • Det som är det absolut viktigaste är att man blir trodd av både vården och sina anhöriga. Hur du upplever din smärta beror oftast på hur du känner dig för tillfället, synen på dig själv och din hälsa, livssyn, värderingar och attityder. Sömnproblem är vanliga och en ständig trötthet minskar dessutom din smärttåligheten.

Smärta kan ge såväl som fysiska och psykiska problem som till exempel

 • Huvudvärk
 • Yrsel
 • Hjärtklappning
 • Andningssvårigheter
 • Koncentrationssvårigheter
 • Nedstämdhet
 • Depression
 • Du kan behöva skaffa dig strategier för att kunna hantera din smärta.
  Som att börja i rätt ände, man kan behöva få hjälp med sömnproblem
  eller depression, innan man kan börja med att ta itu med sin långvariga smärta. 

 

 1. Stärk din självkänsla
 2. Skaffa dig kontroll över din smärta
 3. Pröva alternativa behandlingsmetoder som till exempel kognitiv beteendeterapi (KBT), avslappning med mera.
 4. Att göra livsstilsförändringar som att motionera, sluta röka och äta nyttigt.
 5. Försök att stressa ner.

Många patienter med fibromyalgi känner sig ofta helt maktlösa på grund av osäkerheten kring diagnosen och att man inte har blivit trodd. Dessa patienter har ofta valsat runt i hela sjukvårdsapparaten utan att ha blivit tagna riktigt på allvar, då är det ju inte konstigt att dessa erfarenheter späder på smärtupplevelsen. Det absolut viktigaste är att bli trodd och tagen på allvar. Smärta är vad patienten säger att den är och den gör precis så ont som patienten säger att den gör.

Visste du att: 
Antidepressiva läkemedel påverkar signalsubstanser i hjärnan som serotonin och noradrenalin. Signalsubstanserna är ämnen som överför impulser mellan nervcellerna och dessa signalsubstanser påverkar också vår sinnesstämning. Samma substanser har också bety­delse för hur vi hanterar smärta då de ingår i kroppens egna smärtlindrande system. Därför fungerar dessa läkemedel vid viss smärta, som till exempel nervsmärta och fibromyalgi.

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.