Många drabbas av brister i patientsäkerheten

En av tio som uppsöker vården får en vårdskada, en skada som kunde ha undvikits. En granskning från Riksrevisionen visar att staten inte har gjort tillräckligt för att främja en hög patientsäkerhet. Tillsynen och stödet till vårdgivare brister.

En hög patientsäkerhet är ett grundläggande krav enligt hälso- och sjukvårdslagen. Men många människor drabbas av vårdskador och förutom lidande för den enskilda patienten kostar det vården cirka 8 miljarder kronor varje år i form av extra vårddygn.

Det är inte acceptabelt att så många fortfarande drabbas av vårdskador. Staten behöver förbättra stödet till vårdgivarna i arbetet med patientsäkerhet och vårdgivarna själva arbeta mer aktivt med att ta till sig kunskap och erfarenheter för att förebygga vårdskador.

Det finns brister i landstingens lärande och förebyggande arbete. När det inträffar vårdskador ska vårdgivarna vidta åtgärder och dra lärdomar så att man undviker att det händer igen. Men idag fungerar spridningen av goda exempel dåligt och landstingen följer inte upp om de åtgärder man har vidtagit har ökat patientsäkerheten.

Vårdpersonalens kompetens och möjligheter till fortbildning är också avgörande för en hög patientsäkerhet. Det finns idag inga krav på fortbildningens innehåll och omfattning. Granskningen visar att fortbildningen ofta nedprioriteras på grund av tidsbrist. Även brister i bemanningen och hur vården organiseras påverkar patientsäkerheten.

Regeringen bör styra IVO och Socialstyrelsen så att myndigheterna ser till att patientsäkerhetsarbetet främjas och utvecklas hos vårdgivarna. Detta kan ske både genom bättre tillsyn och stöd. Socialstyrelsen behöver utveckla och förtydliga regelverk och definitioner inom patientsäkerhetsområdet. Socialstyrelsen bör också samordna patientsäkerhetsfrågorna nationellt för att förbättra kunskapsstödet.

Läs rapporten "Patientsäkerhet - har staten gett tillräckliga förutsättningar för en hög patientsäkerhet? (RIR 2015:12) Här

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.