Många funktionshindrade tvekar inför att resa med tåg

Osäkerhet kring tillgänglighet på tåget, och oro för att hjälp inte finns på plats på stationen, och mer än hälften vet inte vilka rättigheter man har. Så svarade många funktionshindrade i en undersökning som Konsumentverket gjort.

Konsumentverket har i flera år försökt granska hur tillgängligheten vid resor ser ut för funktionshindrade. För det behöver man få in information från resande. Om man inte kunnat genomföra en resa på grund av din funktionsnedsättning kan det anmälas till Konsumentverket. Anmälningar leder till att myndigheten kan sätta press på företag som inte sköter sig. Utan anmälningar är det svårt för Konsumnentverket att göra något.

Konsumentverket lät göra en undersökning bland 1371 personer. Den visade att många resenärer, omkring 6 av tio personer inte vet vilka rättigheter de har, eller är osäkra på om de har den kunskapen. Främst är det personer med nedsatt rörelseförmåga och nedsatt syn som upplever problem med att resa med tåg. Men även personer med kognitiva svårigheter, utvecklingsstörning och döva tycker att det är svårt att resa.

Läs mer om vilka rättigheter man har, och hur man gör en anmälan till Konsumentverket här.

Källa: TT, och Konsumentverket

HSO Skåne 
  • HSO Skåne är en idéburen samarbetsorganisation för Skånes funktionshindersrörelse.
  • HSO Skåne arbetar just nu i projekt Redskapsboden där vi tar fram en webbapplikation med olika test som tar sin utgångspunkt i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
  • Där ska du bland annat kunna testa om tågresan lever upp till FN:s konvention, vad kan förbättras och vem man kan vända sig till, om man har frågor och synpunkter.
0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.