Nytt preparat med effekt på Psoriasisartrit och Ankyloserande spondylit

Många patienter med Psoriasisartrit upplever inte att medicinen ger tillräcklig effekt. Men kanske kan det bli ändring på det, för nu har en helt ny sorts preparat presenterats. Medicinen skall ha effekt på både Psoriasisartrit (PsA) och Ankyloserande spondylit (AS)

Ett nytt läkemedel, som skall ha effekt på både Psoriasisartrit (PsA), plackpsoriasis och Ankyloserande spondylit (AS) har sett dagens ljus. Det handlar om ett preparat med en helt ny verkningsmekanism.

Det nya preparatet Cosentyx, som baseras på substansen sekukinumab, är den första så kallade interleukin -17A (IL-17A) hämmaren som har visat positiva resultat i den avslutande fasen, Fas III, av utvecklandet av ett nytt sådant läkemedel.
Det skall tas som färdigfylld spruta eller injektionspenna subkutant, det vill säga i underhuden.  

Fase III-studien presenterades i New England Journal of Medicine nu i höstas. Den bekräftar snabb och signifikant effekt av sekukinumab hos patienter med aktiv Psoriasisartrit (PsA), inklusive minskning av symptom i hud och leder och minskad progression av strukturella ledskador.

I studier har man sett förbättringar så tidigt som efter en veckas bruk, och det har observerats kliniska fördelar med sekukinumab både hos patienter som tidligere behandlet med standard biologisk behandling (TNF-hemmere) og hos pasienter som ikke hadde fått biologisk behandling tidligere.

Nyligen blev också tvåårs-data för Cosentyx presenterat under en stor amerikansk reumatologikongress i San Francisco. Hos patienterna med Psoriasisartrit såg man hos 84% ingen progression i strukturell ledskada. Patienterna behöll behandlingsrespons på led och hudsjukdom, fysisk funktion och livskvalitet i två år.
I studien ingick också patienter med Ankyloserande spondylit. Hos dessa patienter såg man kvarvarande effekt och ingen progression av ryggskador påvisad med röntgen hos åtta av tio patienter.

De mest vanliga biverkningarna man sett vid behandling med IL-17A-hämmaren Cosentyx är att få förkylning, huvudvärk och infektioner av lindrigare grad i övre luftvägarna. Andra biverkningar kan bland annat vara diarré, urticaria, munherpes, rinnande näsa, svamp i munhåla, fotsvamp, öroninflammation och ögoninflammation.

Patienter med kronisk infektion eller historia med återkommande infektioner bör bruka försiktighet med preparatet. Detta gäller även vid Crohns sjukdom, då man sett förvärring av sjukdomen, i något fall allvarligt. Patienter med Crohns sjukdom bör följas upp noga.

Källa: Spafo Norge, New England Journal of Medicine och Novartis

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.