Osteoporos i ett tidsperspektiv

Osteoporos (benskörhet), en av våra vanligaste sjukdomar idag, har funnits sedan lång tid i historien. Vetenskapen om sjukdomen har gjort en fantastisk resa - från hopp, till behandling.

Ända sedan långt tillbaka i tiden har människor drabbats av sjukdomen Osteoporos (benskörhet). Forskare har funnit tecken på sjukdomen i mumier från Egypten som är över 4000 år gamla. Det går även att i vissa målningar från Renässansen se kvinnor med tecken på att ha sjukdomen.

Det var inte förrän på 1900-talet som namnet osteoporos användes för vad som beskrivits som 'poröst ben', ett uttryck som myntades av en fransk patolog vid namn Jean Lobstein. Denne hade gjort upptäckter av poröst ben hos personer han obducerat.
På 1930-talet gjorde medicine doktor Fuller Albright den första kopplingen mellan menopausen och sköra ben, ett tillstånd som fick namnet 'menopaus osteoporos'.

Den första typen av behandling som kvinnor med osteoporos fick var menopaus hormon terapi - vilket var östrogen eller en kombination av östrogen och progestin.
Sedan dess har mycket hänt, och nya mediciner har utvecklats och blivit godkända för behandling av osteoporos, mediciner som hjälper till att bekämpa de underliggande orsakerna till att man får sjukdomen. Dagens mediciner till osteoporospatienter är antingen sådana som bromsar sönderfallandet av benvävnaden, eller anaboliska preparat som ökar på nybildandet av ben. Även om dessa behandlingsalternativ självklart innebär fantastiska terapeutiska framsteg, så finns det en nackdel med dem, nämligen det att dessa mediciner kan ge allvarliga sidoeffekter om de inte använd på rätt sätt.

Så vad kommer framtiden att erbjuda? Forskare undersöker nya möjliga vägar att attackera sjukdomen på, som grundar sig på vetenskapliga rön som fundamentalt har ändrat på det sätt man ser på sjukdomen. Det inbegriper sådant som en särskild gen för hög benmassa; att man nu mer har förstått att benombildningsprocessen i kroppen har en viktig roll i att ben blir skörare; och inte minst upptäckten av särskilda biomarkörer för sådan benombildning, vilket kan hjälpa oss att identifiera vilka personer som löper störst risk att drabbas av osteoporos.

Fritt skrivet och översatt från originaltext på engelska.

Källa: Medicine in development - report 2016 (phrma.org)

---
2016-03-11 

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.