Otillräcklig information ligger bakom många av klagomålen till patientnämnderna

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är en myndighet som ansvarar för tillsyn av hälso- och sjukvården. IVO har sammanställt 32 000 klagomål som kommit in till patientnämnderna under 2014. Hälften av klagomålen gäller somatisk specialistsjukvård. De handlar framförallt om vård och behandling samt kommunikation. 

Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som enligt lag ska finnas i alla landsting/regioner. 
Patientnämnderna tar emot synpunkter och klagomål från patienterna och lämnar varje år en redogörelse av sin verksamhet till IVO.

Närmare hälften av klagomålen till både IVO och patientnämnderna avser somatisk specialistsjukvård, en fjärdedel gäller primärvården. Majoriteten av klagomålen till patientnämnderna handlar om brister i vård och behandling. Klagomålen gäller oftare kvinnor än män. Likartat mönster finns i de klagomål som kommer in till IVO. 

Kommunikation är också ett område som ofta förekommer i patientnämndernas ärenden. Många av de som klagar hos patientnämnderna upplever att de inte har någon aktiv roll i den vård som de får. Patienter och närstående upplever också att de får bristfällig information och att de inte känner sig delaktiga i behandlingen. 

IVO utvecklar nu sin samverkan med patientnämnder, kommuner och landsting för att tillvarata all kunskap och information. En utveckling av samverkan är viktig, så att vi bättre kan tillgodogöra oss patienternas iakttagelser från vården.

Få klagar på tandvården!
Förhållandevis få patienter klagar på den offentliga tandvården. Det konstaterar IVO i en rapport. 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har sammanställt alla klagomål som kom in till landstingens patientnämnder under 2014. Myndigheten skriver att tandvården sticker ut med sitt låga antal klagomål i förhållande till antalet patienter.

Nästan två miljoner personer besökte den landstingsdrivna tandvården under 2014, och 1 399 personer klagade till en patientnämnd.

Totalt sett ökar antalet klagomål till patientnämnderna och även klagomålen på tandvården ökade något under 2014 jämfört med 2013.

Läs rapporten här

 

Källa: Dagens Apotek, IVO och Tandläkartidningen

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.