Överenskommelse nådd om läkemedelskostnader

Nu finns en överenskommelse om statens bidrag till landstingen avseende kostnaderna för läkemedelsförmånerna för år 2015.

Under år 2015 kommer nya läkemedel finnas att tillgå på marknaden vilka innebär medicinska genombrott som kan hjälpa patientgrupper som tidigare stått utan behandling. Därför har det varit angeläget för såväl Staten som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att enas om såväl summor i pengar som förutsättningar.

Överenskommelsen gäller endast för 2015 och omfattar totalt 22,48 miljarder kronor. Förutom bidrag för läkemedelsförmånerna ingår även vissa andra ersättningar, bland annat bidrag för läkemedelsbehandling vid hepatit C för 2014 samt 2015. I ersättningsmodellen ingår även en vinst- och förlustmodell.

Läs pressmeddelandet från Socialdepartementet här

Läs överenskommelsen och hämta som PDF-dokument nedan.

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.