Överkänsliga receptorer på immunceller vid Sjögrens syndrom

I en norsk avhandling presenteras forskning där man tittat på överkänsliga särskilda receptorer på immunceller. Dessa har studerats vid andra autoimmuna sjukdomar, men fram tills nu inte vid Sjögrens syndrom. Rönen visar att det finns ett tydligt sådant samband.

En särskild typ av 'igenkännings-receptorer', så kallade TLR, som finns på celler som ingår i immunförsvaret har studerats för samband med utvecklande av så kallat primärt Sjögrens syndrom. TLR:s uppgift är att starta reaktioner i immunförsvaret och aktivera dess celler genom att känna igen olika strukturer, proteiner eller arvsmassa (DNA/RNA) från bakterier och virus. Receptorer kan liknas vid ett slags 'antenner' på celler i immunförsvaret och på celler som ingår i vårt nervsystem.
I studien som bedrevs vid Universitetet i Bergen i Norge kunde forskaren Marie Karlsens forskargrupp se tydliga tecken på att flera olika TLR har en roll i utvecklingen av Sjögrens syndrom.

Marie Karlsen disputerar den 18 december vid Universitetet i Bergen med doktorsavhandlingen "Toll-like receptors in primary Sjögren's syndrome. Special emphasis on B cells".

Läs mer här. (på norska)

Källa: Helseinfonett.no

Fakta Sjögrens syndrom
En reumatisk sjukdom där kroppens egna immunceller bryter ned kjörtlarna som producerar spott och tårar. Symtom som är karakteristiska för sjukdomen är torrhet i mun och ögon. Patienterna har ofta även andra lidanden som är typiska för reumatiker, som smärtor i leder och muskler samt kronisk trötthet. Sjögrens syndrom drabbar oftast kvinnor, och oftast i medelåldern men kan drabba i alla åldrar, och orsaken till att sjukdomen uppstår är ännu okänt. Det handlar idag mest om att behandla symtomen vid sjukdomen, men det forskas på effektivare behandlingar och läkemedel.
Sjögrens syndrom delas in i så kallat primärt och sekundärt Sjögrens syndrom. Primärt innebär att sjukdomen är när man inte har någon ytterligare sjukdom som ingår i samma grupp sjukdomar som Sjögrens syndrom. Vid sekundärt finns det ytterligare någon sådan sjukdom inblandad i sjukdomsbilden. 

Läs mer om Sjögrens syndrom här.

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.