Pågående granskningar av Riksrevisionen

Inom hälso- och sjukvården finns betydande problem. Vården ges inte alltid på lika villkor, patienter drabbas av vårdskador och i övergången mellan vård och omsorg kommer patienter ofta i kläm.
Problemen är väl kända och har uppmärksammats av riksdag och regering, i utredningar och av forskare och massmedia.

Sjukvården har under de senaste åren genomgått stora strukturförändringar, som ställer nya krav på styrning och tillsyn. Staten har ett övergripande ansvar för hälso- och sjukvården och har på många sätt försökt komma till rätta med de problem som förekommer genom olika reformer. Riksrevisionen kommer i en serie granskningar att fokusera på de statliga insatserna inom hälso- och sjukvården.

Främjar statens insatser effektiviteten och kvaliteten inom hälso- och sjukvården för att nå målen om en god vård på lika villkor?


Patientsäkerhet
 

Vårdbehov, tillgänglighet och marknad i primärvården

Statens roll inom läkemedelsområdet

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.