Den nya patientlagen och dig som patient

Mycket av innehållet i den nya patientlagen, som trädde i kraft den 1 januari 2015, gäller sedan tidigare men det finns en del förändringar.

Här följer svar på några frågor om patientlagen som har ställts.

Var går gränsen för vad som räknas som öppen vård?

 • Vård som ges under intagning benämns sluten vård.
  Annan hälso- och sjukvård benämns öppen vård.
 • Klimatvård räknas som slutenvård och möjlighet att välja vård i annat landsting gäller inte.

Måste det vara en läkare som skriver din remiss?

 • Förutom att få remiss genom sin husläkare kan man även själv skriva en egenremiss/vård på egen begäran.
  Väntetiden kan dock bli längre eftersom många landsting behandlar egenremisser med lägre prioritet, detta trots att det inte är tillåtet.

Vad ska patienten informeras om?

 • Patienten ska bland annat få information om:
 1. sitt hälsotillstånd
 2. de metoder som finns för undersökning, vård och behandling
 3. vid vilken tidpunkt man kan förvänta sig att få vård
 4. väsentliga risker för komplikationer och biverkningar
 5. möjlighet att få fast vårdkontakt
 6. vårdgarantin
 7. möjlighet att hos Försäkringskassan få upplysningar om vård i ett annat EES-land eller i Schweiz.

Måste den fasta vårdkontakten vara en läkare?

 • Vårdkontakten kan förutom en läkare även vara någon annan i hälso- och sjukvårdspersonalen, till exempel en sjuksköterska eller en psykolog, men det kan också i vissa fall vara en mer administrativ funktion som koordinerar patientens vård.
  Detta är beroende på patientens medicinska och övriga behov.

Vad händer med patientens medicinering när personen återvänder till sitt hemlandsting och vill få ett recept, som är utskrivet i ett annat landsting, förnyat om landstingens Kloka Listor inte överensstämmer?

 • Med ett giltigt recept kan läkemedlet hämtas ut var som helst i hela landet.
 • När receptet skall förnyas är det ordinarie läkare som tar ställning till vilket läkemedel som ska förskrivas.
  Byte till hemlandstingets rekommenderade läkemedel kan komma att ske om så anses möjligt, men patienten kan även få fortsätta med det läkemedel som är utskrivet i ett annat landsting.

Läs mer om patientlagen på webbplatsen 1177 här

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.