Patientsäkerheten för patienter med höftfraktur

I varje möte med patienten kan sjuksköterskan påverka patientsäkerheten. Sjuksköterskan Anna-Karin Gunnarsson har i sin avhandling belyst patientsäkerhet hos patienter med höftfraktur och visar bland annat att patienter med höftfraktur upplever liten medverkan i vården.

Patienternas medverkan i vården är viktig för patientsäkerheten. Varje år drabbas 18 000 svenskar av en höftfraktur. Dessa patienter är gamla, sjuka och sköra. Många av dem råkar ut för en vårdskada under vårdtiden, såsom ett trycksår eller en urinvägsinfektion. 

När Anna-Karin Gunnarsson intervjuade patienterna om deras upplevelse av medverkan i vården var resultaten blandade. Patienterna rapporterade outhärdlig smärta, och att de upplevde att de var längst ner i hierarkin och blev behandlade därefter. Att de som patienter är beroende av personalen och inte kan påverka tidpunkten för att tillgodose sina mest privata behov. Patienterna upplever organisationen som rörig och att de inte får delta i planeringen. Där samspelet mellan patient och personal var bra stärktes patienten och blev mer aktiv.

Läs avhandlingen från Uppsala Universitet här. Avhandlingen är på engelska.

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.