Process för införande av nya läkemedel skall utvärderas

Myndigheten Vårdanalys skall göra en utvärdering av om den särskilda process som finns för när nya läkemedel skall införas verkligen ger en mer jämlik tillgång till läkemedel, som var tanken med den, berättar Läkemedelsvärlden.se .

För att ge en mer jämlik tillgång på läkemedel infördes 2015 en ny process för införande av nya framforskade läkemedel. Då kom alla sveriges landsting, organisationen Sveriges kommuner och landsting (SKL), ett antal myndigheter - bland annat Läkemedelsverket och Tandvårds och läkemedelsförmånsverket (TLV) - och läkemedelsföretag överrens om vad som kallas "ordnat införande". Det går ut på att nya läkemedel skall introduceras på så goda grunder som möjligt och så fort som möjligt. I processen ingår också att det görs uppföljning av hur läkemedlet fungerar i vården.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Vårdanalys, har nu fått i uppdrag av regeringen att utvärdera om processen fungerar som det var tänkt, det vill säga leder till en mer jämlik, kostnadseffektiv och ändamålsenlig tillgång av nya läkemedel. Det är en av förutsättningarna för en jämlik vård.
Förutom att utvärdera själva processen skall myndigheten om det behövs lämna förslag på förbättringar.

Senast den 1 juli 2017 ska resultaten av utvärderingen redovisas.

Läs mer om "ordnat införande" processen här.

Källa: Läkemedelsvärlden

---
2016-03-06 

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.