Projektet "Capture the Fracture" gör framsteg

Projektet Capture the Fracture (svenska: "fånga frakturen") är ett projekt av IOF - International Osteoporosis Foundation (Internationella Osteoporos Stiftelsen).

Projektet syftar till att kartlägga patienter med frakturer för att dessa ska få möjlighet till bästa vård samt var den bästa vården ges .Sedan starten 2013 har man gjort betydande framsteg i att få en bild av hur vård för patienter med frakturer fungerar. 

Se även artikel om föreläsning över ämnet osteoporos benbrott där information om projektet gavs på svenska.

Vid en stor konferens i Houston, Texas, USA gav ansvarige Professor Kristina Åkesson från Malmö Universitets sjukhus i Sverige en uppdatering i hur projektet framskrider medans hon även lotsade tittare igenom de olika delarna på projektets hemsida www.capture-the-fracture.org :

Man har tagit fram tretton (13) standarder genom vilka en patient som haft en fraktur blir lotsade igenom processen från att ha haft frakturen till insättande av tillräckliga preventiva åtgärder. Forskning har visat att den som redan drabbats av en fraktur löper mycket stor risk att drabbas av fler frakturer i framtiden.
Genom dessa nya standarder är det möjligt att identifiera patienttyper som drabbas och se till att dessa får medicin och kan kartläggas/observeras genom att ingå i databaser.

Vem som helst kan testa sig mot dessa standarder och genom poängsättning/skattning få en bild av om man är i riskzonen. Du blir matchad mot resultat från alla platser i hela världen där projektet har satts igång enligt dessa standarder.
Sedan starten har stora framsteg gjorts och projektet finns idag på över 75 platser i världen, man har också utvärderat resultatet av den kartläggning som gjorts på dessa platser och resultatet av detta kommer att publiceras i en vetenskaplig artikel och vid internationella seminarium. På så vis blir det möjligt för alla att se nyttan av projektet. Utöver detta har man tagit fram tre (3) stycken "slide-kits" utbildningsmaterial plus ytterligare ett verktyg för hur man genomför dessa åtgärder på bästa sätt.

Närmast ser man fram emot att projektet sätts igång på fler platser. Man har sett ett stort intresse för frakturvård och man hoppas på att vid slutet av året 2014 ha projektet igång på åtminstone ett hundra (100) platser och att detta antal ökat till trehundra (300) under år 2015, inte bara där projektet introducerades från början utan över hela världen. Projektet har visat sig kunna bli en global rörelse och kunnat testas emot riktlinjer för allra bästa vård överallt.

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.