Rätt aktivitet tar fokus från smärtan

För den som lever med led­gångsreumatism, RA, påverkar smärta i hög grad förmågan att kunna delta i de vardagsaktiviteter man vill. Smärtan upplevs inverka mer på förmågan än faktorerna sjukdoms­aktivitet, ålder och hur lång tid man har varit sjuk.

 

Detta enligt en avhandling av Inger Ahlstrand, universitetsadjunkt i arbetsterapi vid Hälsohögskolan i Jönköping, som med frågeformulär och intervjuer har undersökt relationen mellan smärta och delaktighet i önskade aktiviteter hos personer med RA.

Smärtan vid RA visar sig vara komplex och relaterad till trötthet, stress och sinnesstämning. Många upplever att smärta gör det svårt att hitta en lämplig aktivitetsnivå, vilket påverkar balansen i dagliga aktiviteter.

Enligt avhandlingen kan aktiviteter som valts ut som viktiga av personen användas för att distrahera sig från smärtan.

Personliga faktorer visar sig också påverka. Den som har tilltro till sin förmåga att hantera olika situationer och att acceptera en viss smärta för att kunna genomföra en aktivitet, är till exempel mindre begränsad.

Källa: Hälsohögskolan i Jönköping

Ursprungligen publicerad i Reumatikervärlden

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.