Reumatikerförbundet stöttar Vetenskapsrådets förslag till nationella riktlinjer för ”open access”

Reumatikerförbundet ställer sig positiva Vetenskapsrådets förslag till nya nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information.

Regeringen bör skyndsamt se över förslagen så att öppen tillgång, som internationellt kallas open access, verkställs i den offentligt finansierade forskningen.

Open access innebär att alla ska ha tillgång till publicerade forskningsresultat genom att dessa görs gratis tillgängliga på internet.

- För oss med kroniska sjukdomar är det viktigt att forskningsresultat tillgängliggörs i det offentliga rummet, säger Anne Carlsson, ordförande i Reumatikerförbundet.

Många vetenskapliga publikationer är låsta i dyra tidskriftsprenumerationer.

- Open access ligger helt rätt i tiden. Det är modernt initiativ från Vetenskapsrådet, och i linje med det fria informationsutbytet som digitaliseringsvågen inneburit för andra delar av samhället. Forskningen vinner på att hitta nya och enklare sätt att kommunicera ut forskningsresultat, säger Anne Carlsson.

Läs förslagen på de nationella riktlinjerna här

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.