Reumatoid artrit (RA) / ledgångsreumatism

Forskare i vårt grannland Norge har studerat om en ny typ av behandling skulle kunna användas mot Reumatoid artrit (RA)/ledgångsreumatism. Man tyckte sig finna ett samband mellan denna sjukdom och ett könshormon.

Fritt översatt från originalartikel på norska:

Genom att blockera ett speciellt hormon kan kanske Reumatoid artrit (RA)/ledgångsreumatism behandlas mycket mer effektivt och skonsamt än idag.
Läkare och forskare Anita Kåss vid Betanien Hospital i Skien, i Norge, har hittat möjligheter för en eventuell ny behandling. Ett relativt nyupptäckt hormon som frigör könshormonet gonadotropin i hjärnan kan spela en central roll.

Reumatoid artrit (RA)/ledgångsreumatism är en autoimmun sjukdom som angriper lederna, men den kan också drabba de inre organen. I dag finns det ingen behandling som kan bota den, endast mediciner som kan hålla sjukdomen i schack. Inte alla patienter blir bättre av dagens läkemedelsbehandlingar, som även kan ha allvarliga biverkningar. Dessutom är dessa mediciner också dyra.
Men nu kan en ny typ behandling vara på ingång.

Samband mellan hormoner och gikt
Både debut och förvärrande av sjukdommen kan ske i samband med födseln, övergångsålder eller östrogenhämmande behandling. Alla dessa situationer involverar ökade nivåer av könshormonet gonadotropin. En minskning av hormonnivån, som till exempel vid bantning eller fasta, ger däremot ofta en förbättring av symptomen.

Vi vet inte varför vi har en ökad risk för att utveckla Reumatoid artrit (RA)/ledgångsreumatism efter en födsel eller i övergångsåldern, men flera teorier pekar på hormonella förändringar som en orsak, säger forskaren. Därför har forskaren studerat hormonet som frigör gonadotropin. Det är ett nog så nyupptäckt hormon som är mycket svårt att mäta hos oss människor, och ingen har forskat på dess samband med Reumatoid artrit (RA)/ledgångsreumatism innan, tills nu.

Blockerat hormon
Man har tittat på en möjlig terapeutisk effekt av att blockera det gonadotropinfrigörande hormonet hos patienter med Reumatoid artrit (RA)/ledgångsreumatism. Fynden visar att nivåer av könshormonet gonadotropin var relaterat till inflammationer hos patienter med Reumatoid artrit (RA)/ledgångsreumatism, men inte hos friska kontrollpersoner. En minskning av könshormonet minskade också flera markörer av sjukdomsaktivitet snabbt hos dessa patienter. Det påverkade också biomarkörer i blodet, särskilt hos patienterna med höga nivåer av gonadotropiner.
Dessa fynd kan ge mer kunskap om hur sjukdomen utvecklar sig, och kan få betydelse för hur man skall behandla.
Det är möjligt att en ökad nivå av gonadotropiner efter födseln och i övergångsåldern kan bidra till utveckling av Reumatoid artrit (RA)/ledgångsreumatism, och också till förvärrande av sjukdomen. Därför är det intressant om man kan få lägre sjukdomsaktivitet genom att minska nivåerna av gonadotropin, såsom man gjorde i detta läkemedelsförsök.

Kräver fler studier
Kunskapen kan kanske öppna upp för nya behandlingsmöjigheter för andra autoimmuna sjukdomar också, som har likheter med Reumatoid artrit (RA)/ledgångsreumatism och som också är olösta mysterier. Men det gäller att inte jubla för tidigt.
Det krävs flera långtidsstudier med fler patienter för att utvärdera om vi kan behandla dessa patienter med sådana här mediciner.

Läs artikeln från Norska Reumatikerförbundet här

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.