Riktlinjerna fungerar inte för primärvården.

De nationella riktlinjerna för bland annat rörelseorganens sjukdomar fungerar inte för primärvården. Roger Molin som är regeringens samordnare för frågor om kroniska sjukdomar lyfter nu frågan i senaste numret av tidningen Dagens Medicin. Läs sammanfattningen av artikeln här.

Roger Moilin som är regeringens samordnare för frågor om kroniska sjukdomar säger i artikeln att det behövs en genomgripande omprövning av hur vårdens personal och patienter förses med nationella behandlingsriktlinjer. Därför att genomslaget för Socialstyrelsens riktlinjer är för svagt, menar han också.

Reumatikerförbundet kan inte annat än att hålla med Roger Molin.

Anne Carlsson, ordförande Reumatikerförbundet säger i artikeln att de nationella riktlinjerna är inte främst behandlingsriktlinjer utan ett styrmedel för politiken att använda när resurserna fördelas.

- Patienterna vet inte ens om att de kan kräva en speciell behandling enligt riktlinjerna, säger Anne Carlsson också i artikeln. Det leder till att patienter får valsa runt i åratal i väntan på rätt diagnos och behandling säger hon också.

Socialstyrelsen har nu fått flera uppdrag av regeringen för att utveckla riktlinjerna så att de även passar primärvården. Myndigheten ska också ta fram speciella patientversioner och kortversioner för primärvården, vilket välkomnas av Reumatikerförbundet! 

Artikeln finns tyvärr inte på nätet  utan enbart i papperstidningen.

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.