Samlad bild av läkemedelslista

Rätt läkemedel i rätt dos vid rätt tillfälle till rätt patient. Läkemedel är vårdens vanligaste behandling och många olika professioner är inblandade.

Från förskrivare till apotek, i hela denna kedja finns behov av en samlad bild av vilka läkemedel som en person använder. Information om vilka läkemedel patienten har, är i dag spridd i olika listor inom vården och på apotek. Det gör att varje aktör i vårdkedjan har tillgång till en liten del , men  det finns ingen,  som har den samlade bilden, ibland inte ens patienten själv.

  • Denna tanke finns med Nationell ordinationsdatabas (NOD) och samlad läkemedelslista.
  • Att både hälso- och sjukvården samt apoteken ska få tillgång till samma information, om vilka läkemedel som är förskrivna och vilka som är uttagna.
  • Att få till en säker och ändamålsenlig informationshantering i hälso- och sjukvården inklusive öppenvårdsapoteken. 
  • Samlad läkemedelslista syftar till att få till en samlad bild och på så sätt få en säker läkemedelsanvändning utifrån den enskilde individens behov.

Nationell ordinationsdatabas, NOD, där den samlade läkemedelslistan ska lagras inom ramen för sammanhållen journalföring, samt tekniska tjänster för att skriva och läsa i listan. 

 

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.