Samlad läkemedelslista kräver ändring i Receptregisterlagen

Möjlighet att ha en samlad lista över läkemedel som skrivs ut till patienter skulle vara bra för hälso- och sjukvården. Men för att det skall kunna genomföras krävs ändringar i Receptregisterlagen.

Det satsas mycket på att kunna använda den nya tekniken för att förenkla i vården, det kallas populärt för E-hälsa och det finns till och med en särskild myndighet med tillsyn för detta - eHälso-myndigheten.
Nu vill man förenkla hanteringen av läkemedel till patienter, och det finns tankar på en ny samlad lista över de läkemedel som förskrivs i hälso- och sjukvården.

Hälso- och sjukvårdspersonal har i dag inte tillgång till någon samlad information om patienters läkemedelsbehandling. Det innebär bland annat att den som skriver ut ett läkemedel inte alltid vet vilka andra läkemedel patienten redan har, vilket i sin tur ökar risken för felbehandlingar och allvarliga konsekvenser för patienterna.
På apotek finns tillgång till patienters förskrivna och sparade recept via receptregistret, men hälso-och sjukvårdspersonal som vårdar patienten och förskriver läkemedel har inte alltid tillgång till dessa uppgifter.

Sedan flera år arbetar Inera AB, som koordinerar landstingens och regionernas gemensamma ehälsosarbete, och eHälsomyndigheten (tidigare Apotekens Service AB) på landstingens uppdrag med att skapa en samlad läkemedelslista för alla patienter direkt i varje vårdgivares journalsystem.
Men fortsatt arbete hindras av begränsningar i den så kallade Receptregisterlagen. Därför har Inera AB och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tillsammans lämnat in en skrivelse till Regeringen.

Hämta hem och läs skrivelsen som PDF-dokument nedan.

Vill du fördjupa dig i ämnet?

Läs E-hälsokommitténs betänkande här. (PDF-dokument)
Läs om projektet Samlad läkemedelslista på Inera AB:s webbplats här

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.