Samma information från vård och apotek ger bättre patientsäkerhet

Med ett nytt samverkansprojekt mellan eHälsomyndigheten, Stockholms Läns Landsting (SLL) och apoteksaktörerna, som skall göra att hela vårdkedjan får tillgång till samma information om läkemedels påverkan på varandra skall patientsäkerheten förbättras.

Nu pågår ett samverkansprojekt för att hela vårdkedjan ska ha tillgång till samma information om hur läkemedel kan påverka andra läkemedel - det som brukar kallas interaktioner. Detta är värdefull information för apotek, hälso- och sjukvården samt naturligtvis för patienterna.

För att samma information om interaktioner ska kunna finnas hela vägen från förskrivningstillfället till expediering av receptet på apoteket, integreras en databas som används i vården idag (Sfinx) med en annan (Elektroniskt expertstöd - EES) som används på apoteken. Systemet EES kan till exempel signalera känslighet mot ett visst läkemedel på grund av patientens ålder eller för hög dos.

Arbetet genomförs i nära samverkan med apoteksaktörerna och Stockholm läns landsting, SLL, som äger Sfinx-informationen.

Läs mer här.

Källa: eHälsomyndigheten

Fakta: Visar bland annat om läkemedlen passar ihop

Elektroniskt expertstöd (EES) används av farmaceuter vid expediering av recept på apotek och syftar till att förbättra läkemedelsanvändningen och öka patientsäkerheten. I dag kan alla större apotekskedjor samt flera av de enskilda apoteksaktörerna använda EES. Be din farmaceut använda stödet nästa gång du besöker ett apotek.

Källa: eHälsomyndigheten

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.