Särskilt tandvårdsbidrag

Tandvårdsstödet består av 
allmänt och särskilt tandvårdsbidrag samt ett högkostnadsskydd.

Hur stort är det särskilda tandvårdsbidraget? 

Det särskilda tandvårdsbidraget är på 600 kronor per halvår. Bidraget går att dela upp. Du kan till exempel ta ut 200 kronor vid ett besök och 400 kronor nästa besök. Du kan däremot inte spara det särskilda tandvårdsbidraget utan den 1 januari och den 1 juli varje år börjar en period. 

Vilka sjukdom eller funktionsnedsättningar ger rätt till särskilt tandvårdsbidrag? 

Du kan ha rätt till särskilt tandvårdsbidrag om du:

 • är muntorr på grund av långvarig läkemedelsbehandling,
 • är muntorr på grund av strålbehandling i öron-, näs-, mun-eller halsregionen,
 • har Sjögrens syndrom,
 • har kronisk obstruktiv lungsjukdom och har ordinerats syrgas eller näringsdryck,
 • har cystisk fibros,
 • har ulcerös colit,
 • har Crohns sjukdom,
 • har tarmsvikt,
 • har frätskador på tänderna och anorexia nervosa, bulimia nervosa eller gastroesofageal refluxsjukdom,
 • har svårinställd diabetes,
 • genomgår dialysbehandling,
 • är immunosupprimerad på grund av läkemedelsbehandling,
 • har genomgått en organtransplantation.

Läs mer om tandvårdsbidrag på Försäkringskassan här

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.